Tìm các số thực a và b thỏa mãn 2a+(b+i)i = 1+2i

A.

a = 0; b = 2

B.

a = 1/2; b = 2

C.

a = 0; b = 1

D.

a = 1; b = 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phần thực bằng phần thực 2a-1=1, phần ảo bằng phần ảo b=2

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...