Tìm biểu hiện của sự không trong sáng trong câu: "Các superstar thích dùng mobile phone loại xịn."

A.

Dùng từ không đúng phong cách (từ "xịn").

B.

Viết câu chưa đúng quy tắc, chưa đủ thành phần.

C.

Viết từ nước ngoài chưa chính xác (các từ superstar, mobile phone).

D.

Dùng từ nước ngoài không cần thiết (các từ superstar, mobile phone).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dùng từ nước ngoài không cần thiết (các từ superstar, mobile phone).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...