Tìm b, biết:

A.

250

B.

350

C.

150

D.

450

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $a = 100 \times 5 = 500.$ a – 250 = b nên b = 500 – 250 = 250. Đáp số: b = 250.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...