Tiết diện chính của một lăng kính là một tam giác cân ABC với AB = AC. Mặt AC được mạ bạc. Một tia sáng chiếu tới vuông góc mặt AB sau hai lần phản xạ ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc với BC. Góc đỉnh A của lăng kính bằng:

A.

30°.

B.

60°.

C.

36°.

D.

72°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

60°.

                                             

Do phản xạ tại J nên j' = j1 = j2.

Mặt khác: j1 = 90°.

              j'2 + = 90°.

= mà ΔABC cân.

 Có mà ΔABC đều. Từ đó = 60°.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...