Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ:

A.

hòa kết

B.

đơn lập

C.

Ân Âu

D.

Nam Á

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đơn lập

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...