Tiếng Việt có nguồn gốc từ đâu?

A.

Trung Quốc

B.

Phương Tây

C.

Bản địa 

D.

Tất cả A, B, c đều sai

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...