Tiếng Việt có nguồn gốc từ đâu?

A.

Trung Quốc

B.

Phương Tây

C.

Bản địa 

D.

Tất cả A, B, c đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bản địa 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...