Tiền thân của Liên Hợp Quốc là:

A.

Hội hòa bình

B.

Hội an ninh

C.

Hội quốc liên

D.

Hội hòa bình và an ninh thế giới

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...