Tiến hóa lớn là qúa trình hình thành:

A.

Các nòi sinh học.

B.

Các cá thể thích nghi hơn.

C.

Các loài mới.

D.

Các nhóm phân loại trên loài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các nhóm phân loại trên loài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...