Tiến hóa lớn là qúa trình hình thành:

A.

Các nòi sinh học.

B.

Các cá thể thích nghi hơn.

C.

Các loài mới.

D.

Các nhóm phân loại trên loài.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...