Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm với Fe2O3 trong điều kiện không có không khí, cho biết chỉ có phản ứng khử Fe2O3 thành Fe. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít H2 (đktc).

- Hòa tan hết phần hai bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 3,36 lít khí bay ra (đktc).

Khối lượng Fe thu được sau phản ứng nhiệt nhôm là:

A.

5,6 gam.

B.

8,4 gam.

C.

11,2 gam.

D.

14 gam.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...