Tiến hành điện phân 1 lít dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) sau khi ngừng điện phân thu được dung dịch có pH = 1. Nồng độ ban đầu của dung dịch AgNO3 là:

A.

0,100 M.

B.

0,125 M.

C.

0,080 M.

D.

0,400 M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,100 M.

pH = 1 [H+] = 0,1 M  = nH+ = 0,1 (mol).

4AgNO3 + 2H2O 4Ag↓ + O2↑ + 4HNO3     (*)

 0,1                                                       0,1

Từ (*)  = 0,1 (mol)  CM AgNO3 = = 0,1M.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...