Tích các nghiệm của phương trình 25x - 3.10x + 22x + 1 = 0 bằng:

A.

0

B.

2

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: 25x - 3.10x + 22x + 1 = 0 ⇔ 25x - 3.10x + 2.22x = 0

Chia hai vế của phương trình cho 22x , ta được phương trình tương đương:

Vậy tích các nghiệm của phương trình đã cho bằng 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...