Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?

A.

Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim lại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.

B.

Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại.

C.

Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.

D.

Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim lại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...