Tia tử ngoại là

A.

bức xạ có màu tím.

B.

bức xạ không nhìn thấy được.

C.

bức xạ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D.

bức xạ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bức xạ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...