Tia tử ngoại là

A.

bức xạ có màu tím.

B.

bức xạ không nhìn thấy được.

C.

bức xạ có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D.

bức xạ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bức xạ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...