Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng có chiết suất  với góc tới 45°. Góc lệch của tia khúc xạ so với tia tới là:

A.

15°.

B.

30°.

C.

45°.

D.

60°.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...