Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng có chiết suất  với góc tới 45°. Góc lệch của tia khúc xạ so với tia tới là:

A.

15°.

B.

30°.

C.

45°.

D.

60°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

15°.

Ta có: sinr = .sini = .sin45° = 

 r = 30°

Vậy góc lệch D là: D = i - r = 15°

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...