Tia Rơnghen

A.

có tính đâm xuyên, iôn hoá và dễ bị nhiễu xạ.

B.

có tính đâm xuyên, bị đổi hướng lan truyền trong từ trường và có tác dụng huỷ diệt các tế bào sống.

C.

có khả năng iôn hoá, gây phát quang các màn huỳnh quang, có tính đâm xuyên, được sử dụng trong thăm dò khuyết tật của các vật liệu.

D.

mang điện tích âm, tác dụng lên kính ảnh và được sử dụng trong phân tích quang phổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Có khả năng iôn hoá, gây phát quang các màn huỳnh quang, có tính đâm xuyên, được sử dụng trong thăm dò khuyết tật của các vật liệu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...