Tia hồng ngoại là:

A.

Bức xạ không nhìn thấy.

B.

Bức xạ có màu hồng.

C.

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D.

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Tia hồng ngoại là bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...