Tỉ trọng của Nhật Bản trong nền sản xuất của thế giới trong giai đoạn 1991 - 2000 là

A.

1/10.

B.

2/10

C.

4/10.

D.

3/10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1/10.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...