Ti thể trong tế bào nhân chuẩn có thể được tạo ra bằng cách

A.

nhân đôi những ti thể có sẵn.

B.

kết hợp màng kép và chất nền có sẵn.

C.

kết hợp prôtêin và lipit có sẵn.

D.

nhờ gen trong nhân tế bào điều khiển tổng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhân đôi những ti thể có sẵn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...