Tỉ suất sinh thô và tử thô của nước ta năm 2002 là 22,8 0/00 và 5,8 0/00. Vậy tỉ lệ tăng tự nhiên của nước ta là:

A.

28,6 0/00

B.

17 0/00

C.

1,7 %

D.

Không số nào hoàn toàn đúng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,7 %

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...