Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với: 

A.

Số người trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm  

B.

Dân số trung bình ở cùng thời điểm  

C.

Số phụ nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 ở cùng thời điểm 

D.

Số phụ nữ trong tổng dân số ở cùng thời điểm  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dân số trung bình ở cùng thời điểm  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...