Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với: 

A.

Số người trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm  

B.

Dân số trung bình ở cùng thời điểm  

C.

Số phụ nữ trong độ tuổi từ 18 – 40 ở cùng thời điểm 

D.

Số phụ nữ trong tổng dân số ở cùng thời điểm  

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...