Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên năm 2006 là ở nước ta là?

A.

1,23%.

B.

1,24%.

C.

1,32%.

D.

1,42%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,32%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...