Tỉ số nhiệt độ tuyệt đối của nguồn nóng T2 và nhiệt độ tuyệt đối nguồn lạnh T1 của một động cơ nhiệt lí tưởng có hiệu suất 25% bằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

H=T2-T1T2=1-T1T2=>T1T2=1-H=34=>T2T1=43

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...