Tỉ lệ thiếu việc làm ở nước ta năm 2005 là bao nhiêu?

A.

5,25%.

B.

5,90%.

C.

6,69%.

D.

8,1%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8,1%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...