Tỉ lệ nhóm tuổi 60 trở lên ở các nước có dân số già là: 

A.

Dưới 15% 

B.

Trên 15%

C.

Dưới 20%

D.

Trên 20%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trên 15%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...