Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp ở đô thị loại I nước ta phải đạt là:

A.

≥ 78%.

B.

≥ 80%.

C.

≥ 85%.

D.

≥ 90%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

≥ 90%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...