Tỉ lệ giao tử AaB từ cơ thể AAaaBB là

A. 1/2.
B. 1/6.
C. 4/6.
D. 3/6.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: AAaa giảm phân cho 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa BB giảm phân cho 1B → Tỉ lệ giao tử AaB từ cơ thể AAaaBB là: 4/6Aa . 1B = 4/6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...