Tỉ lệ giao tử AaB từ cơ thể AAaaBB là

A. 1/2.
B. 1/6.
C. 4/6.
D. 3/6.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...