Tỉ lệ dân thành thị của thế giới hiện nay khoảng

A.

80 %

B.

> 45 % 

C.

> 50 %

D.

25 %

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

> 45 % 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...