Tỉ lệ dân sống ở thành phố của nước Nga (năm 2005) là

A.

trên 60%.

B.

trên 70%.

C.

gần 80%.

D.

trên 80%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...