Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính của Kimura được đề xuất dựa trên những nghiên cứu về sự biến đổi:

A.

Trong câu trúc nhiễm sắc thể.

B.

Trong cấu trúc các phân tử prôtêin.

C.

Số lượng nhiễm sắc thể.

D.

Kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trong cấu trúc các phân tử prôtêin.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...