Thuỷ phân triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được hai muối gồm natrioleat và natristearat theo tỷ lệ mol lần lượt là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa a, b và c là:

A.

b - c = 4a.    

B.

b - c = 2a.

C.

b - c  = 3a.

D.

b =  c - a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

axit oleic: C17H33COOH, axit stearic C17H35COOH, suy ra CTCT của X, bảo toàn các nguyên tố C và H trong X khi đốt cháy ta suy ra mối liên hệ của a với b và c

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...