Thuỷ phân hoàn toàn oligopeptit X có phân tử khối 745 đvC chỉ thu được glyxin và alanin. Có bao nhiêu mắt xích glyxin và alanin trong oligopeptit trên?

A.

5 và 4.

B.

3 và 6.

C.

6 và 3.

D.

4 và 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4 và 5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...