Thuỷ phân hoàn toàn 8,58 (kg) một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 1,2 (kg) NaOH, sau phản ứng thu được 0,368 (kg) glixerol và hỗn hợp muối của axit béo. Khối lượng xà phòng thu được là (biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng):

A.

15,69 (kg).

B.

16,0 (kg).

C.

17,5 (kg).

D.

19,0 (kg).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

15,69 (kg).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...