Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức X, thu được 3,2 gam CH3OH và muối của axit hữu cơ. Công thức của X là

A.

CH3COOCH3.

B.

HCOOCH3.

C.

C2H5COOCH3.

D.

C2H3COOCH3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...