Thủy phân hoàn toàn 7,4 gam este đơn chức X, thu được 3,2 gam CH3OH và muối của axit hữu cơ. Công thức của X là

A.

CH3COOCH3.

B.

HCOOCH3.

C.

C2H5COOCH3.

D.

C2H3COOCH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt công thức của este X là RCOOCH3, nCH3OH =0,1 mol suy ra nX = 0,1 mol vậy MX = 74 g/mol. Từ đó tính được R=15, CTPT của X là: CH3COOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...