Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

A.

21,60.

B.

2,16.

C.

4,32.

D.

43,20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

4,32.

C12H22O11 + H2O  2C6H12O 4Ag

0,01  →                                                               0,04

 mAg = 0,04.108 = 4,32 (gam).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...