Thuỷ phân hoàn toàn 22,2 (gam) hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:

A.

400 (ml).

B.

300 (ml).

C.

150 (ml).

D.

200 (ml).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

300 (ml).

HCOOC2H5 và CH3COOCH3 là đồng phân của nhau nX = = 0,3 (mol).

Vì hai este đơn chức nNaOH = nX = 0,3 (mol) VNaOH = 300 (ml).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...