Thủy phân hoàn toàn 17,1 gam saccarozơ, sản phẩm sinh ra cho tác dụng với lượng dư đồng (II) hiđroxit trong dung dịch xút nóng. Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit thu được khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:

A.

2,88 g.

B.

7,2 g.

C.

14,4 g.

D.

28,8 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Saccarozo →  glucozo + fructozo

342                    180             180          g

17,1                    9                 9             g

Trong môi trường kiềm fructozo chuyển thành glucozo

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 + NaOH  →  HO-CH2-(CHOH)4COONa + Cu2O+3H2O

180                                                                                               144                    g

18                                                                                                 14,4                   g

Đáp án C  : 14,4 g

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...