Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là:

A.

Gly-Phe-Gly-Ala-Val.

B.

Gly-Ala-Val-Val-Phe.

C.

Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

D.

Val-Phe-Gly-Ala-Gly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

    Pentapeptit X  Gly +  Ala +  Val + Phe.
        1 mol    2 mol  1 mol  1 mol 1 mol

Val-Phe + Gly-Ala-Val.

Do 1mol X 1 mol Val nên tỉ lệ X:Val=1:1.

 Suy ra: Gly-Ala-Val-Phe. X:Gly=1:2 nên X có dạng:

 Gly-Ala-Val-Phe-Gly hoặc Gly-Gly-Ala-Val-Phe.

Mà không thu được đipeptit Gly-Gly nên X là 

Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...