Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ thu được :

A.

1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ

B.

2 kg glucozơ

C.

2 kg fructozơ

D.

0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...