Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ thu được :

A.

1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ

B.

2 kg glucozơ

C.

2 kg fructozơ

D.

0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...