Thủy phân hoàn toàn 0,06 mol este X cần dùng vừa đủ 100 (ml) dung dịch NaOH 1,8M, sau phản ứng thu được 14,76 gam muối của một axit hữu cơ đơn chức và 5,52 gam ancol. Vậy công thức của X là:

A.

(C2H3COO)2C2H4.

B.

(CH3COO)3C3H5.

C.

(CH3COO)2C2H4.

D.

(HCOO)3C3H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(CH3COO)3C3H5.

nNaOH = 0,18 mol. Giả thiết → công thức của este X có dạng (RCOO)nR'.

(RCOO)nR' + nNaOH  nRCOONa + R'(OH)n

   0,06          0,06.n               0,06.n        0,06 (mol)

 0,06.n = 0,18  n = 3.

Mmuối = 82  MR + 67 = 82  MR = 15  R là CH3.

Mancol = 92  MR' + 3.17 = 92 MR' = 41  R' là C3H5.

 CTCT của X là (CH3COO)3C3H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...