Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được 2 muối và nước. Công thức của X là

A.

C2H3COOC2H5

B.

CH3COOCH3

C.

C2H5COOCH3

D.

CH3COOC6H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH3COOC6H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...