Thủy phân a mol mantozơ trong môi trường axit (H = 75%) rồi cho sản phẩm (sau khi trung

hòa) thực hiện phản ứng tráng gương được b mol Ag. Mối liên hệ giữa a và b là:

A.

b =4a

B.

b =2a

C.

b =3a

D.

b =3,5a

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...