Thuỷ phân 500 gam poli(metyl metacrylat) - PMM trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng. Sau một thời gian thấy tổng khối lượng polime thu được là 454 gam. Hiệu suất phản ứng thuỷ phân PMM là:

A.

80%.

B.

65,71%.

C.

9,2%.

D.

90,8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

65,71%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...