Thủy phân 14,8 (gam) hỗn hợp este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng NaOH vừa đủ. Các muối tạo thành được sấy khô đến khan và cân được 15 (gam). Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là:

A.

0,15 và 0,05.

B.

0,2 và 0,1.

C.

0,1 và 0,1.

D.

0,1 và 0,2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...