Thuốc thử thích hợp để phân biệt 3 chất lỏng riêng biệt: toluen, anilin, benzen đựng trong 3 lọ không nhãn là:

A.

Dung dịch KMnO4.

B.

Dung dịch NaOH và dung dịch KMnO4.

C.

Giấy quỳ tím và dung dịch KMnO4.

D.

Dung dịch HCl và dung dịch KMnO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch HCl và dung dịch KMnO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...