Thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

A.

Dung dịch Na2CO3.

B.

Dung dịch Na3PO4.

C.

Dung dịch Ca(OH)2.

D.

Dung dịch Na2CO3 hoặc dung dịch Na3PO4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch Na2CO3 hoặc dung dịch Na3PO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...