Thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là:

A.

Dung dịch Na2CO3.

B.

Dung dịch Na3PO4.

C.

Dung dịch Ca(OH)2.

D.

Dung dịch Na2CO3 hoặc dung dịch Na3PO4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...