Thuốc thử thích hợp để làm mềm nước cứng tạm thời là:

A.

Dung dịch Ca(OH)2.

B.

Dung dịch Na2SO4.

C.

Dung dịch Na2CO3.

D.

Dung dịch Ca(OH)2 hoặc dung dịch Na2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch Ca(OH)2 hoặc dung dịch Na2CO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...