Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3 đựng trong các lọ mất nhãn là

A.

dd NaOH

B.

dd NH3

C.

dd HCl

D.

dd NaHCO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...