Thuốc thử duy nhất để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic là:

A.

Na.

B.

Dung dịch KMnO4.

C.

Quỳ tím.

D.

Dung dịch brom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch brom.

Chọn dung dịch nước brom, vì:

Phenol + Br2  kết tủa trắng.

Stiren + Br2  dung dịch brom mất màu.

Rượu benzylic không phản ứng với nước brom.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...